clublogo

Gebruik van het We Gym Together logo

Gebruik van het We Gym Together logo

We Gym Together VZW (hierna WGTo) behoudt zich alle rechten (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, handelsmerken, etc.) die verbonden zijn aan het WGTo logo. Wij geven toestemming om ons logo te gebruiken op voorwaarde dat u zich houdt aan de volgende gebruiksvoorwaarden.

U mag het WGTo-logo alleen gebruiken om aan te geven dat WGTo deelneemt of meewerkt aan uw activiteit of wedstrijd.

Het logo drukken op kledij, rugzak… kan enkel na expliciete toestemming van WGTo en enkel op individuele basis.

Elk ander gebruik is verboden.

U mag ons logo op geen enkele wijze vervormen, wijzigen of veranderen. WGTo behoudt zich het eindoordeel over vervormingen, wijzigingen of aanpassingen.

WGTo kan de gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment wijzigen indien wij dit nodig achten. De wijziging wordt van kracht zodra de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op een daartoe geschikte plaats binnen de WGTo-website (www.wgto.be) zijn geplaatst. De gebruiker wordt geacht in te stemmen met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden door het logo te blijven gebruiken nadat de wijziging van kracht is geworden.

Vermijd achtergronden die onvoldoende contrast bieden.

We Gym Together

Het logo is beschikbaar in de volgende versies:

– Citroengeel (#FADF06) + Marineblauw (#184364)

– Citroengeel (#FADF06 + transparant)

– Marineblauw ((#184364 + transparant)

Vermijd achtergronden die onvoldoende contrast bieden