Ombudsdienst

 

Gezond sporten en het creëren van een ethisch sportklimaat zijn belangrijke doelstellingen in het huidige Vlaamse sportbeleid. 
We Gym Together VZW sluit zich aan bij deze doelstellingen en is begaan met de gezondheid en het welzijn van hun turners en trainers. We Gym Together VZW wenst alle leden een correcte ondersteuning en begeleiding te geven, dit betekent dat alle betrokkenen de principes van ‘goed gedrag’ naleven. 
Concreet wordt er gevraagd van de trainers en begeleiders in de club dat ze zich onberispelijk gedragen. Hiermee zijn ze een voorbeeld voor alle anderen die betrokken zijn bij het clubleven. 
U kan als trainer, gymnast, ouder of vrijwilliger moeilijkheden of conflicten ervaren. Soms berust het ongenoegen of conflict op een misverstand. Daarom is het, indien mogelijk, belangrijk dat u eerst zelf het gesprek aangaat met de betrokkenen. Een gesprek kan veel ophelderen. Misverstanden kunnen uitgeklaard worden, informatie en oplossingen kunnen aangeboden worden. Als het gesprek onmogelijk is of niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan kunt u contact opnemen met de ombudsdienst api@wgto.be.

De Ombudsdienst neemt een neutrale positie in en zal met de betrokkenen in gesprek gaan.