Verzekering na sportongeval

Verzekering na sportongeval

Iedere gymnast die ingeschreven is bij We Gym Together vzw is verzekerd via de Gymfed.

De trainers doen hun best om de trainingen zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar soms is een ongeval snel gebeurd.
Het is belangrijk om een ongeval onmiddellijk te melden aan de trainer.
De procedure voor de aangifte van een ongeval kan u hieronder nog eens nalezen.

Aangifteformulieren. Klik op deze link

Formulieren

  • Het slachtoffer meldt het ongeval aan de club (trainer/secretaris).
  • Het slachtoffer ontvangt een mail dat de aangifte met vermelding van het dossiernummer.
  • Na aanvaarding van de aangifte en controle van het lidmaatschap ontvangt het slachtoffer een officieel schrijven van de federatie. Dit schrijven omvat het dossiernummer, een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing.
  • Het slachtoffer dient alle kosten eerst zelf te betalen, bezorgt deze kostenbriefjes aan zijn mutualiteit; de mutualiteit doet hiervan een eerste uitbetaling en bezorgt het slachtoffer de nodige uittreksels. Deze originele uittreksels, samen met originele (betaalde) facturen van het ziekenhuis, apothekersbriefjes… worden bijgehouden door het slachtoffer. Deze moeten dan na genezing worden voorgelegd aan de verzekering.
  • De verzekering handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.
  • Het dossier wordt pas afgesloten als het genezingsattest wordt aangeleverd of indien de termijn van twee jaar verstreken is.
  • Als na deze periode van twee jaar er nog geen volledige genezing is kan een percentage “blijvende invaliditeit” schriftelijk aangevraagd worden. Na ontvangst van dit schrijven word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek vanwege de verzekeringsmaatschappij; deze arts bepaalt welke som je nog uitbetaald krijgt waarmee je nog te verwachten onkosten kan betalen.
  • Meer info

We wensen je een spoedig herstel!
Aarzel niet ons te contacteren bij vragen of problemen